MELON ARBUS PRODUCTIONS

Missiomme on auttaa yrityksiä luomaan kommunikoivia tuotteita. Tuotteita, jotka puhuttelevat asiakkaita. Tuotteita, jotka opettavat asiakkaita ostamaan. Tuotteita, joita asiakas osaa käyttää omasta identiteetistään viestimiseen.

Luomme kommunikaatiota, jolla on merkitystä

Merkityksellisen viestinnän ja tapahtumien lisäksi teemme tuotteiden ja brändien merkitysanalyysejä. Analyysin pohjalta suunnittelemme ja toteutamme viestintää, joka hyödyntää brändin koko merkityspotentiaalia. Yrityksemme on kehittänyt merkitysten analysoimiseen menetelmän ja mallit.

Järjestämme merkitysviestinnän koulutuksia, jotta kuka tahansa oppisi tulkitsemaan ja hyödyntämään kulttuurisia merkityksiä nykyistä tehokkaammin omassa työssään.

Kehittämämme analyysimenetelmä ja mallit perustuvat yrityksen toimitusjohtaja Sanna-Kaisa Hakkaraisen Aalto-yliopistossa kehittämään Tuotepedagogiikka-toimintamalliin, joka pohjautuu laajaan aineistoanalyysiin kansainvälisestä aineistosta ja jossa ihmistieteitä hyödynnetään uudella tavalla markkinoinnissa, viestinnässä ja sisällöntuotannossa.

Tapahtumatuotanto

Tuotamme tapahtumia ja suunnittelemme niihin liittyvää viestintää. Tarpeesi voi olla yritystapahtuma, seminaari, online-tuotelanseeraus, koulutustilaisuus tai kulttuuritapahtuma, jonka toteutus ja viestintä kaipaavat osaamistamme. Media voi olla advertoriaali, some, video tai podcast.

Tuotamme tapahtumia ja suunnittelemme niihin liittyvää viestintää.

Tarpeesi voi olla yritystapahtuma, seminaari, online-tuotelanseeraus, koulutustilaisuus tai kulttuuritapahtuma, jonka toteutus ja viestintä kaipaavat osaamistamme. Media voi olla advertoriaali, some, video tai podcast.

Merkitysviestintä

Suunnittelemme ja toteutamme viestintää, sisältöjä ja tapahtumia, joilla on merkitystä. Merkityksellinen viestintä on symbolista ja rakentuu kulttuuristen merkitysten varaan.

Mitä merkityksellä tarkoitetaan?

Eikö se ole henkilökohtainen asia, minkä kokee merkitykselliseksi?Ei pelkästään. Ihmistenvälinen vuorovaikutus perustuu lähes kokonaan kulttuurisiin merkityksiin. Ne voivat olla sanallisia, sanattomia, visuaalisia ja symbolisia. Merkitykset ovat asioita, joita tulkitsemalla päättelemme mitä jokin on. Kaikissa tuotteissa on paljon yksityiskohtia ja piirteitä, joista asiakas päättelee, sopiiko tuote hänelle. Autamme asiakkaistamme tunnistamaan nämä piirteet ja hyödyntämään niitä markkinoinnissa ja viestinnässä tuloksekkaasti. Merkitykset ovat lähtökohta uniikille käyttäjäkokemukselle. Jokainen haluaa erottautua – merkitysten muotoilulla se onnistuu.

Missiomme on auttaa yrityksiä luomaan tietoisesti kommunikoivia tuotteita.

  • Tuotteita, jotka puhuttelevat asiakkaita ja joiden viestit asiakas ymmärtää ja tulkitsee oikein.
  • Tuotteita, jotka opettavat asiakkaita ostamaan.
  • Tuotteita, joita asiakas osaa käyttää omasta identiteetistään viestimiseen.

Jotta voimme suunnitella merkityksellistä viestintää, meidän on ensin selvitettävä, millainen on tuotteen tai brändin sisältämä merkityspotentiaali. Teemmekin asiakkaillemme tuotteiden ja palveluiden merkitysanalyysejä.

Merkitysanalyysit

  • Kaikki lähtee ymmärryksestä. Ensin on analysoitava, mitä merkityksiä tuote sisältää. Kutsumme tätä vaihetta tuotteen tai brändin merkitysanalyysiksi. Meillä on siihen kehittämämme menetelmä ja malli.
  • Analyysiraportti: mikä on brändin merkityspotentiaali eli miten tuote kommunikoi sosiaalisesti, kulttuurisesti ja symbolisesti.
  • Merkitysten muotoilu: miten tuotteen merkityspotentiaalia hyödynnetään brändin kommunikaatiossa. Miten viesti rakennetaan niin, että merkityksistä saadaan kaikki hyöty irti. Meillä on tähän kehittämämme menetelmä ja malli.

Koulutukset

Järjestämme merkitysviestinnän ja aikuisten medialukutaidon koulutuksia.

Jotta kuka tahansa oppisi tulkitsemaan ja hyödyntämään kulttuurisia merkityksiä nykyistä tehokkaammin omassa työssään, järjestämme sekä avoimia että yrityksille räätälöityjä merkitysviestinnän ja aikuisten medialukutaidon koulutuksia.

Merkitysviestinnän koulutukset

Järjestämme merkitysviestinnän koulutusta, jotta kuka tahansa oppisi hyödyntämään kulttuurisia merkityksiä nykyistä tehokkaammin tuotteiden markkinoinnissa ja viestinnässä.

  • Kaikki lähtee sen ymmärtämisestä, miten ihminen sosiaalisena olentona rakentaa todellisuuttaan ja miten erilaiset brändit ovat tänä päivänä yhä merkittävämpi osa tätä prosessia.
  • Miten merkitykset kiertävät globaalisti mediasta toiseen, ihmisiltä toisille ja miten ne muuttuvat. Miten brändin merkityksen muodostumista voi hallita?
  • Mitä kansainvälisten huippubrändien merkitysviestinnästä voidaan ottaa opiksi Suomessa?

Aikuisten medialukutaito

Järjestämme aikuisille suunnattuja medialukutaidon kursseja, joissa tutustutaan median merkitysten analyysityökaluihin. Niiden avulla opitaan analysoimaan viestinnän (liikkuva kuva, kuvallinen, tekstipohjainen) sisältöä, rakennetta ja kerronnan keinoja. Kurssien teemoina mm. TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat, dokumenttielokuva, kokkiohjelmat, lifestyle-ohjelmat ja reality-sarjat.

Oppimisratkaisut

Tekoäly, oppiminen ja kulttuuri.
Yrityksemme suunnittelee ja kehittää uudenlaisia teknologiaa ja pedagogiikkaa yhdistäviä oppimisen ratkaisuja mm. kielten oppimiseen, työhön perehdyttämiseen ja museotoimintaan liittyen.

Yritys

Pedagogiikka ja ihmistieteet liiketoiminnan tukena.
Melon Arbus Productions Oy on viestintäalan toimija, joka hyödyntää palveluissaan ja tuotteissaan laajasti pedagogista ja ihmistieteistä tutkimusta ja ymmärrystä.

Melon Arbus Productions Oy

Melon Arbus Productions Oy on viestintäalan toimija, joka hyödyntää palveluissaan ja tuotteissaan laajasti pedagogista ja ihmistieteistä tutkimusta ja ymmärrystä. Melon Arbus Productions Oy:n e-oppimistuotteita on palkittu ympäri maailmaa.

Yrityksen perustaja ja visuaalisen viestinnän konsultti Sanna-Kaisa Hakkarainen on pitkän linjan media- ja sisällöntuottaja (elokuva, TV, verkkomediat, printti) ja e-oppimisen asiantuntija. Koulutukseltaan Hakkarainen on taiteen maisteri Aalto-yliopistosta sekä aineenopettaja Helsingin yliopistosta.

Sanna-Kaisa Hakkarainen
sanna-kaisa.hakkarainen (at) melonarbus.fi
+358 40 5537 122